Klasická hudba

Barbara Willi (cemballo), Cum ardore, Filharmonie Hradec Králové, Historic Quartet, Janáčkovo kvarteto, Komorní filharmonie Pardububice, Musica figuralis, PKKO (Pražský komorní kytarový orchestr), Societas Incognitorium, Talichův komorní orchestr, Walingerovo kvarteto a další